002 – Ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển ứng dụng Android

Lượt xem:
41

ngôn ngữ lập trình cho phát triển AndroidCách đề nghị và thuận tiện của việc phát triển ứng dụng Android đang sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Mặc dù Java là một công cụ đa năng, nó được sử dụng kết hợp với phát triển phần mềm Android Kit (SDK) trong Android Studio môi trường để phát triển ứng dụng. Một cách chính thức là sử dụng C ++ với Native Development Kit (NDK).

Tùy chọn này được sử dụng cho việc phát triển ứng dụng với các hướng dẫn ở mức độ thấp như trình điều khiển nhạy cảm thời gian. Với C ++ và NDK, chúng ta có thể trực tiếp chạy các ứng dụng trên Android hạt nhân do đó tăng hiệu quả trao đổi với chiều dài mã và chi phí phát triển.

Ngoài ra còn tồn tại các công cụ của bên thứ ba như Xamarin, Cordova và Phản ứng Native cho việc phát triển ứng dụng. Những nền tảng cung cấp sự tiện lợi, Tuy nhiên, một buổi biểu diễn tự nhiên như không được bình thường mong đợi từ các ứng dụng được phát triển bởi công cụ của bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ sử dụng cách tiêu chuẩn và chính thức của phát triển ứng dụng Android: Java với Android SDK và chúng tôi sẽ sử dụng Android Studio Môi trường phát triển tích hợp (ĐÂY) vì công việc này. Bạn don "t cần phải biết Java để bắt đầu vì những điều cơ bản của Java cũng được giải thích.
Tôi "sẽ không giới thiệu các đối tượng phức tạp cho đến khi tôi" chắc chắn rằng bạn hiểu những điều cơ bản vì nó rất dễ bị lạc trong khi học một ngôn ngữ lập trình mới. Bạn "sẽ không được trong một tình huống như vậy với bài đăng này.

Tôi "sẽ cố gắng dạy các khái niệm mới trong cách đơn giản nhất có thể. Xin don "t quên rằng học một ngôn ngữ lập trình là một quá trình không ngừng, nó không bao giờ kết thúc và cuốn sách này sẽ giúp bạn bắt đầu một cách dễ dàng.
Hiện nay, Bạn có biết những mục tiêu và phương pháp của cuốn sách này. Hãy "s tiếp tục cài đặt của Studio Android trong chương kế tiếp sau khi nghỉ giải lao.